Критерії професіоналізму методиста.

  Слово грецького походження метод трактується в Українському енциклопедичному словнику як шлях дослідження і пізнання, спосіб організації практичного і теоретичного освоєння дійсності, зумовлений закономірностями об'єкта, що розглядається. А методист - за довідником з бібліотекознавства і бібліографії (Куделько Е.В., Мінц С.Й. Довідник з бібліотекознавства і бібліографії.- Х., 1969.- 249 с.) - це працівник, який веде методичну роботу, спеціаліст у галузі методики.
   Проаналізувавши чисельні нормативні бібліотечні документи, видно, що до методистів різних рівнів ставляться серйозні вимоги. Вони мають проводити методичні інструктажі, індивідуальні і групові консультації, давати усні та письмові відгуки бібліотекам регіонів на плани, звіти, сценарії читацьких конференцій, літературних ранків тощо. Крім того, їхній обов'язок - відвідувати районні, сільські, шкільні бібліотеки і на місцях аналізувати стан справ, вживаючи заходів щодо налагодження роботи, надаючи конкретну методичну допомогу. Готуючи методичні рекомендації, методичні і методико-бібліографічні посібники, методист має виявляти, узагальнювати і розповсюджувати передовий бібліотечний досвід. Важливою складовою його роботи є вміння аналізувати діяльність підпорядкованих бібліотек на основі їхніх планів, звітів, статистичних даних за всіма напрямками діяльності, що забезпечують функціонування як окремої бібліотеки так і ЦБС у цілому: комплектування, обслуговування читачів, інформаційна, масова робота тощо.
   Методист повинен бути і педагогом і соціологом, психологом і журналістом, організатором масових заходів та інформаційно-бібліографічної роботи, мати схильність до наукової роботи. Які ж головні критерії професіоналізму методиста бібліотеки? Методист має широкий діапазон інтелектуальних здібностей, його вирізняють вдумливість, вміння аналізувати ситуацію та прогнозувати розвиток подій і результатів експериментів, а також здатність доводити справу до логічного завершення. Він гарно запам'ятовує різні тексти, прізвища авторів, читачів, цифровий матеріал, веде пошук необхідних матеріалів за допомогою бібліографії і комп'ютера, аналізує певні події і соціологічні опитування та готує довідки, звіти, письмові висновки і т.ін.
   Методистові небайдужа доля бібліотеки - її діяльність та розвиток. Він має глибокі теоретичні і практичні знання у галузі бібліотечної справи. Намагаючись створити позитивний імідж колективу бібліотеки, впроваджує наукову організацію праці і прагне зробити особистий внесок в організаційні засади. Спілкуючись з читачами-дітьми, методист повинен володіти педагогічною майстерністю: вміти налагоджувати контакти на основі довір'я, доброзичливості, враховуючи їхній природний потяг до пізнання законів природи. Під час спілкування з дорослими користувачами бібліотеки і громадським активом він має бути терплячим, тактовним, ввічливим, вміти слухати і переконувати, швидко реагувати на запити, пропозиції і прохання. Коректність, витриманість, спокій, повага, прагнення і вміння переконливо доводити неухильне виконання правил бібліотеки, дотримання термінів користування літературою чи методичними посібниками та вимог нормативних документів - це має бути притаманним, як методисту, так і кожному дитячому бібліотекарю.
   Методист зобов'язаний знати основні напрямки розвитку бібліотечної справи на сучасному етапі і в перспективі, вивчати мережу бібліотек свого регіону, володіти методикою наукової роботи, знати правила редагування текстів, уміти вести ділове листування, готувати до видання методичні матеріали, чітко і доступно викладати свої думки під час консультацій, доповідей, лекцій, виступів на семінарах, конференціях та курсах підвищення кваліфікації бібліотечних працівників.
   Під час відрядження методист мусить терпляче долати труднощі побуту в провінційних готелях, потягах і на вокзалах, уміти швидко адаптуватись до нової обстановки, не втрачати гарного настрою при спілкуванні з працівниками підвідомчих бібліотек.
   У всіх сферах своєї діяльності методист має проявляти ініціативу, домагатися поліпшення форм і методів якісного обслуговування користувачів, наполегливо вимагати від керівництва створення умов для впровадження свого почину.
   Головні риси працівника, який обрав посаду методиста - комунікабельність, емоційна врівноваженість, толерантність і доброзичливість у відносинах з людьми різного віку, різних професій, різних політичних і релігійних переконань. Наполегливість, ініціативність, працелюбність, комунікабельність дають методисту всі шанси стати лідером певної групи, відділу, підрозділу бібліотеки, досягнути поставленої мети.