Ізяславський район
 
Загальні відомості
 
Дата утворення: 1923 рік
Площа: 1,25 тис. кв. км
Відстань до м. Хмельницького: залізницею 146 км., автошляхом 116 км.
Географічні дані: Ізяславський район розташований в північній частині Хмельницької області й охоплює частину зони лісостепу, частину зони Малого Полісся. По території району, міста протікають 6 річок: Горинь, Гнилий Ріг, Хомора, Вілія, Припутенка, Понорка.
Кордони: район межує з Рівненською областю та з п’ятьма районами Хмельницької області, а саме Славутським на проміжку 30 км., Шепетівським - 55 км., Красилівським – 35 км., Білогірським – 90 км., Теофіпольським – 12 км.
Протяжність району з півночі на південь – 45 км., зі сходу на захід – 42 км.
Крайніми точками району є :
· на півночі – с. Півнева Гора Білотинської сільської ради;
· на півдні – с. Сморшки Христівської сільської ради;
· на сході – с. Мала Медведівка Великопузирківської сільської ради;
· на заході – с.Долочче Кунівської сільської ради.
Адміністративно-територіальні одиниці:
Міст районного значення – 1
Сільських населених пунктів – 91
Чисельність наявного населення станом на 01.11.2011 р. – 46,745 тис. чол.
у тому числі: сільське – 29,652 тис. чол.,
міське – 17,093 тис. чол.
Лежить у межах Волинської височини. За характером рельєфу район являє собою слабохвилясту рівнину. На спадистих схилах відбувається інтенсивна ерозія, що призводить до утворення яроподібних вимоїн. Корисні копалини: торф, крейда, вапняки, глина, піски. 
Гідрологічна мережа Ізяславського району (Горинь, Хомора) досить розвинена і належить до басейну р. Дніпра. 
Ґрунти опідзолені та чорноземи. Північна частина району розташована в зоні мішаних лісів, південна - у лісостеповій. Ліси (сосна, береза, осина). Лісистість району становить 23%.  
 
Історія міста
   Ізяслав, що розкинувся по обидва береги Горині, має багатовікову історію, яка сягає глибокої давнини. Так склалося, що початковий період цієї історії, тобто час заснування міста, а також місцезнаходження, внаслідок різних причин, висвітлюється по-різному. В літописах, звідки в основному беруться історичні свідоцтва, міститься єдина згадка про древній Ізяславль, котрий в 1240 році було взято штурмом ордами Батия: «І прийшов від до Каменця та Ізяславля і взяв їх». Судячи з археологічних розкопок, місто було зруйноване дощенту. 
  Археологічні знахідки, випадково чи під час археологічних досліджень віднайдені на теренах Ізяславського Краю, об’єктивно відображають відомості про історичне минуле. Вони засвідчують, що декілька тисяч років тому навколишня територія сучасного Ізяслава була заселена (це засвідчено пам’ятками трипільської та пізніших археологічних культур), навколо міста значно більші площі були зайняті лісами. 
   Свідченням давнього життя людей на території, де знаходиться місто, є те, що на берегах річки Понорки жителі міста знаходять, вимиті водами річки з її берегів і русла, знаряддя праці, що відносяться до періоду пізнього палеоліту (кам’яного віку) та неоліту: кам’яні молотки, сокири, рубила тощо. 
  1950 року жителі міста на березі річки Понорки знайшли частину бивня мамонта, який експонувався в музеї міста, до перевезення його у обласний – Хмельницький. В 1970 році таку знахідку було також виявлено в глиняному кар’єрі місцевого цегельного заводу. На місці знахідки працювала археологічна експедиція Хмельницького обласного краєзнавчого музею, яка у процесі досліджень місця знахідки, знайшла рештки житла пізнього палеоліту. 
   Про давніше життя на території Ізяславського Краю розповідають знахідки із розкопок, що проводилися на околиці міста (Старе місто) в урочищі Остроня. Тут археологи у другій половині ХІХ ст. виявили 17 могильних курганів, 8 з яких було розкопано. 
  Вивчення часу виникнення Ізяслава продовжується багатьма істориками, археологами, краєзнавцями в наступні роки минулого і теперішнього століття. Вони домагаються дійти істини, почути голос історії, а відчути її подих можна тільки через неупереджене вивчення багатогранного минулого, перегляду в разі потреби різних концепцій і думок.