Історія міста
   Ізяслав, що розкинувся по обидва береги Горині, має багатовікову історію, яка сягає глибокої давнини. Так склалося, що початковий період цієї історії, тобто час заснування міста, а також місцезнаходження, внаслідок різних причин, висвітлюється по-різному. В літописах, звідки в основному беруться історичні свідоцтва, міститься єдина згадка про древній Ізяславль, котрий в 1240 році було взято штурмом ордами Батия: «І прийшов від до Каменця та Ізяславля і взяв їх». Судячи з археологічних розкопок, місто було зруйноване дощенту. 
  Археологічні знахідки, випадково чи під час археологічних досліджень віднайдені на теренах Ізяславського Краю, об’єктивно відображають відомості про історичне минуле. Вони засвідчують, що декілька тисяч років тому навколишня територія сучасного Ізяслава була заселена (це засвідчено пам’ятками трипільської та пізніших археологічних культур), навколо міста значно більші площі були зайняті лісами. 
   Свідченням давнього життя людей на території, де знаходиться місто, є те, що на берегах річки Понорки жителі міста знаходять, вимиті водами річки з її берегів і русла, знаряддя праці, що відносяться до періоду пізнього палеоліту (кам’яного віку) та неоліту: кам’яні молотки, сокири, рубила тощо. 
  1950 року жителі міста на березі річки Понорки знайшли частину бивня мамонта, який експонувався в музеї міста, до перевезення його у обласний – Хмельницький. В 1970 році таку знахідку було також виявлено в глиняному кар’єрі місцевого цегельного заводу. На місці знахідки працювала археологічна експедиція Хмельницького обласного краєзнавчого музею, яка у процесі досліджень місця знахідки, знайшла рештки житла пізнього палеоліту. 
   Про давніше життя на території Ізяславського Краю розповідають знахідки із розкопок, що проводилися на околиці міста (Старе місто) в урочищі Остроня. Тут археологи у другій половині ХІХ ст. виявили 17 могильних курганів, 8 з яких було розкопано. 
  Вивчення часу виникнення Ізяслава продовжується багатьма істориками, археологами, краєзнавцями в наступні роки минулого і теперішнього століття. Вони домагаються дійти істини, почути голос історії, а відчути її подих можна тільки через неупереджене вивчення багатогранного минулого, перегляду в разі потреби різних концепцій і думок.